Chystám nové portfolio ... již brzy | mein neues Portfolio ... kommt bald

Tvořím poutavý, sametově čistý a funkční design, který vás bude vhodně prezentovat v moři internetu.

Mám zájem

Jak pracuji

Plánování & sondování

Každou svou práci začínám plánováním a prověřováním, kdy zjišťuji od zákazníka důležité informace o záměrech a cílech projektu, cílové skupině očekávaných klientů. Bez těchto informací nemůže vzniknout plnohodnotné dílo.

Rozvrhování & skicování

Další fází je rozvrhování, kdy příjde k duhu obyčejný blok a tužka. Tímto nezbytným krokem dochází k důležitému rozvrhování struktury designu, nebo tvarů loga. Výstupem bývá drátěný model webu, nebo varianty loga, či jiné grafiky.

Finalizace & výstupní fáze

Následuje finální fáze, kdy vytvářím koncový produkt na základě všech informací a připravených podkladů. Kreslím a kreslím, dokud nejsem s digitálním výtvorem spokojen a přitom vypiji mnoho šálků kávy. Výstupem jsou zdrojové grafické soubory.